נא להמתין...
הצד שלו

תנאי שימוש לאתר מכירת הספר "הצד שלו"

עדכון אחרון 13 פברואר 2015.

 

תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם המחייב בינך, אדם פרטי אשר בחר להשתמש בשירותי האתר ובין יואב אבן (להלן: הסופר), אזרח ישראלי אשר מפעיל את האתר.

אנו מכירים בכך שתנאי שימוש הינם מסמך משפטי מסובך וארוך, אשר עשוי להיות קשה לקריאה, ולכן אנו מציגים לך, מראש, את תקציר הסכם זה, אשר הינו בלתי מחייב ולא ישמש לפרשנות ההסכם. אנא קח את הזמן לקרוא את ההסכם המלא, כיוון שהוא ישפיע על זכויותייך וחובותיך בהקשר לאתר.

האתר מאפשר לך לרכוש עותקים של הספר “הצד שלו”, וספרים אחרים שיופצו על ידי הסופר מעת לעת.

הסופר יעשה כמיטב יכולתו לדאוג להופעת מחירים מעודכנים, ולכך שמוצרים אשר אינם במלאי לא יופיעו כזמינים לרכישה, אך לעיתים ישנן טעויות, והנך מודע לכך שאישור העסקה הסופי על ידי הסופר הוא התנאי לקיומה של העסקה.

הסופר יעשה הכל כדי לשמור על המידע מאובטח, אולם חלק מהמידע עובר דרך צדדים שלישיים, שהסופר אינו ערב לטיבם.

במהלך השימוש, יאסף מעט מידע אישי ומזהה על אודותייך, חלק ממידע זה יועבר לצדדים שלישיים, וחלק לחברות אשר מספקות לסופר את שירותי התשלום או שירותי האירוח.

לסיום, לא משנה מה, גם אם לאחר קריאת הספר תמיר את דתך ותמכור את נכסייך לכת, הסופר לא יהיה אחראי לכל נזק שנגרם כתוצאה מהשירות, אי זמינותו או תקלות בו, לא משנה מה.

 1. תנאי כשרות: על ידי אישור תנאים אלה, אתה מתחייב כי אתה עומד בתנאי הזכאות המפורטים להלן וכי, אם אתה פועל כנציג של תאגיד, שכל משתמשי הקצה ועובדי התאגיד אשר יקבלו גישה לאתר יסכימו לתנאים אלה גם כן.

  1. תנאי כשרות: הנך כשיר להתקשר בהסכם זה, ולא (1) בוטלה יכולתך על ידי רשות מוסמכת, שיפוטית או על פי חוק מלהתקשר בהסכם כלשהוא; (2) הנך בגיר, או שקיבלת את הסכמת הורייך ואו אפוטרופסייך החוקיים להתקשרות בתנאי שימוש אלה; (3) לא נאסר עלייך בעבר על ידי הסופר מלהתקשר בהסכם זה; (4) אינך מתגורר במדינת אויב ואינך חבר בארגון טרור; (5) הנך בעל כל ההיתרים, אם הנך פועל מטעם תאגיד, להתקשר בהסכם זה.

  2. שימוש אישי בלבד: השימוש שיבוצע על ידך בשירותים יהא אישי בלבד; לא תעביר, תפיץ או תפרסם כל תוכן או חלק מהשירותים לצדדים שלישיים למעט היכן שהדבר מתאפשר על ידי השירות עצמו (כמו לדוגמא על ידי כפתור "שתף" באמצעות Facebook). כל שימוש מסחרי שלך בשירותים יבוצע באמצעות האתר עצמו, ולא תנסה לפנות לשירותים באמצעים אוטומטיים.

   כמו כן, בכל הנוגע לשיתוף תכנים מהאתר, הרי שנאסר עלייך להעתיק את תכני האתר במלואם, בין אם תכנים מערכתיים ובין אם תכני גולשים, (למעט אם אלו תכנים שהנך הבעלים המלא שלהם).

   עותק של הספר ניתן לך באמצעים דיגיטליים, לשימוש פרטי ואישי בלבד. נאסר עלייך להעתיק, לפרסם, להשאיל, לשווק, לייצר יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש שאינו שימוש אישי ופרטי בספר.

  3. שימוש הולם: אתה תשתמש בשירותים אך ורק בצורה תמת-לב, ותמנע מכל פעילות אשר עשויה למנוע, להפריע או לעכב את השירותים לכל אדם אחר.

   לא תשתמש באמצעים אוטומטיים, לרבות תוכנת מחשב, זחלנים, רובוטים או תשריטים לצורך קצירת מידע, עיבודו, תיווך בו (cache) או בצורה אחרת מתן שירותים לאדם אחר. לא תייצר כל תשריט, תוכנה, קוד או תוכנית אשר מעוותת, משבשבת, מפחיתה או מוסיפה פונקציונאליות לשירותים.

  4. העדר רשיון בקניין רוחני: למעט היכן שניתנת לך הרשות בצורה מפורשת, נאסר עלייך לעשות כל שימוש בקניינו הרוחני של הסופר, לרבות הספר.

  5. אימות השירות: בעת ההרשמה לשירות, הסופר עשויה לבדוק את זהותך באמצעות שירותים שונים ועשויה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לדרוש זיהוי נוסף כגון על ידי בקשת סריקת תעודת זהות או צילום מסמכים אחרים על מנת למנוע שימוש לרעה בחשבון.

 2. מכירות: האתר עשוי לאפשר למשתמשים, מעת לעת, לרכוש מוצרים או שירותים המופיעים בו. כמו כל מסחר אחר המבוצע באינטרנט או בכל מקום אחר, הנך נדרש לנקוט משנה זהירות ולוודא כי תנאי המכירה ברורים לך. בכל מקרה בו מצוין בעמוד המכירה מידע אחר מהמפורט בהסכם זה, הוא יגבר על הסכם זה.

  1. מחירים: נכון ליום זה, הסופר ירשה לך לקבל עותק אישי של הספר לשימושך הפרטי באמצעות הורדת קובץ PDF או ePub, וזאת כנגד תשלום של סכום המפורט באתר. תוכל לקבל קובץ המכיל עותק מהספר אף ללא תשלום. כמו כן, אם תבחר זאת, בתמורה לרכישה, שמך יופיע באתר (עד 30 תווים),

  2. התמונות להמחשה בלבד: דפי מכירת המוצרים והשירותים המופיעים מכילות תמונות. התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד והמוצרים המשווקים עשויים להיות שונים מתמונות אלו, לרבות בצבעם, בצורתם או בכל דרך אחרת.

  3. מכירות רגילות: אלא אם צוין אחרת, לכל מוצר קיים דף אינטרנט בו ניתן לראות תיאור של המוצר. חלק מהמוצרים עשויים להימכר על ידי תשלום מחיר נקוב וחלק אחר עשוי להימכר בצורה של מכירה פומבית, הכול לפי הסכם זה.

  4. מכירה ליחידים בלבד: השימוש במערכת המסחר ורכישת מוצרים מיועדת לשימוש אישי בלבד. אין לרכוש כמויות סיטוניות ואין לעשות כל שימוש במוצרים שנרכשו למטרות מכירתם מחדש. כל משתמש זכאי לרכוש מוצרים לו, ולחבריו, משפחתו וכדומה ולא יותר מכך.

  5. מלאי: הסופר יהיה רשאי, במידה והמוצר שהזמנת לא קיים במלאי או שקיים קושי של ממש להזמינו, לעכב את מועד המשלוח, לבטל את ההזמנה או לספק לך מוצר חלופי בעל מפרט דומה או זהה, והכול בתיאום עמך ולאחר שתסכים לכך. במידה ולא תסכים, תבוטל העסקה ולא תחויב בכל דמי ביטול.

 3. ביטולים והחזרות: בהתחשב בכך שהספר שנמכר לך הוא קובץ ממוחשב, הרי שלא יהיה ניתן לבטל את העסקה ולהחזיר אותו, בהתחשב בכך שהסופר לא יכול לוודא כי הקובץ אכן הושמד או לא נעשה בו שימוש.

 4. ביטול על ידי הסופר: הסופר רשאי לבטל כל מכירה באחד מהמקרים הבאים: (1) התרחשה תקלה טכנית שפגמה בהליך הרכישה (2) טעות סופר בתנאי המכירה הובילו למצב בו המכירה אינה כדאית כלכלית (3) כוח עליון, פעולות איבה או טרור (4) העדרו של המוצר מהמלאי (5) בכל מקרה בו מתקיים חשש של ממש כי הרכישה בוצעה בניגוד לתקנון זה או בניגוד לחוק.

 5. רכישה: הרכישה תבוצע בצורה מאובטחת על ידי מערכת PayPal ובאחריותה.

 6. אחריות וחבות:

  1. העדר אחריות: הסופר אינו ערב לטיב השירותים ומספק אותם על בסיס "כמות-שהוא" (AS-IS) ועל בסיס זמינות בלבד (AS-AVAILABLE). השימוש בשירותים יעשה על אחריותך בלבד, והסופר אינו ערב כי (1) השירותים יעמדו בדרישותייך; (2) השירותים יהיו לא מופרעים, רציפים, מאובטחים או נקיים משגיאות; (3) התוצאות שיושגו מהשירותים תהינה מדויקות או אמינות; (4) איכות השירותים, המוצרים, המידע או כל חומר אחר אשר ירכש באמצעות השירות יעמוד בדרישותייך; או (5) כל תקלות בשירותים יתוקנו.

  2. העדר חבות: בכל מקרה ומכל סיבה שהיא לא יהא הסופר אחראי או חב בגין כל נזק, ישיר או עקיף, תוצאתי, לרבות נזקים לדוגמא, נזקי גוף או נזקים מיוחדים, לך, לכל משתמש אחר או לכל צד ג' שנגרם כתוצאה ממתן השירותים או אי מתן השירותים על פי תנאי שימוש אלה. הסופר מספק את השירותים על בסיס כמות-שהוא ולא יהיה אחראי, עד לגבול המותר על פי חוק, בכל מקרה של עוולה, רשלנות, רשלנות פושעת, זדון או בכל מקרה אחר, לכל נזק או הפסד לרכוש, לרבות נזקים לקניין רוחני, אבדן רווחים, פגיעה בשם הטוב, והכל שנובע מהשימוש או מהעדר השימוש בשירותים שסופקו על ידי הסופר.

 7. שינויים: הסופר רשאי לשנות או לתקן, מעת לעת, את תנאי שירות אלה, והוא עשוי ליידע אותך על שינויים אלה. באם תחליט ששינוי כלשהוא אינו עומד בהבנותייך עם הסופר, תוכל, בעצמך, לסיים את תנאי שירות אלה. בכל מקרה תנאי שימוש אלה לא יחולו בצורה רטרואקטיבית ולא יחולו על התנהגותך ללא הסכמתך. לכן, הנך מתחייב לבדוק, מעת לעת, את תנאי שימוש אלה.

 8. סיום: הסופר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לסיים את תנאי שימוש אלה, את השירותים או כל שירות שמסופק על ידו מכל סיבה שהיא, לכל המשתמשים או לך בלבד, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, לרבות, ללא הגבלה, עקב העדר שימוש או אם הסופר מאמין שהפרת את תנאי שימוש אלה או התנהגת בצורה שעשויה לפגוע ברוח תנאי השימוש. הסופר עשוי, כמו כן, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לחדול מלספק את השירות או כל חלק ממנו, אם או בלי התראה מראש. הנך מצהיר כי כל סיום של גישתך לשירות או לשירותים תחת תנאי שימוש אלה עשוי לחול ללא כל התראה מראש. מעבר לכך, הסופר לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לך או לצד שלישי כלשהוא כתוצאה מסיום תנאי שימוש אלה.

 9. פרסומות צד ג': הסופר עשוי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להכליל בשירות קישורים לאתרי צד שלישי, פרסומות או קישורים לאפליקציות ותכני צד ג'. הסופר אינו ערב לתכנים אלה ואו לזמינותם, ואינו מעודד אותם. הסופר לא יהיה אחראי, או לא תטען כי הוא אחראי, לכל תוכן כזה, חוקיתו או אי עמידתו בכללים.

 10. מלוא ההסכם: תנאי שימוש אלה מהווים את מלוא הבנותייך עם הסופר וישונו אך ורק בכתב. כל ויתור, ארכה או שיהוי של הסופר תחת תנאי שימוש אלה לא יהוו שינוי ההסכם.

 11. סמכות שיפוט: הדין החל על תנאי שימוש אלה יהא הדין הישראלי בלבד, וכל סכסוך הנובע ממנו יובא בבלעדיות לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב.

 12. תובענות ייצוגיות: הנך מתחייב שלא לפתוח כל תובענה ייצוגית כנגד הסופר ולגבות את נזקייך אך ורק בתובענה אישית.